SITE IN ENGLISH

Бутик Rolex

Понеделник – Петък: 10:30–19:30
Събота: 11:00–18:00

гр. София, бул. Витоша 34

тел.: 02 981 38 70
e-mail: rolex@besha.bg

FACEBOOK: ROLEX-Bulgaria


Сервизен център

Понеделник – Петък: 10:00–18:30

гр. София, ул Солунска 36

тел.: 02 980 84 39
e-mail: service@besha.bg